POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Despre noi

Bine ați venit pe site-ul nostru. Vă rugăm să citiși cu atentie această pagină deoarece reprezintă acceptul dumneavostră în continuarea vizualizării informațiilor cuprinse în acest site. Alex H.N.S. SRL cu sediul în Brașov, Bulevardul Gării,Nr. 10,Camera 1,Sc.A,Ap.12, cu numar de înregistrare la Registrul Comerțului J8/2187/24.10.2016, CUI 3667529 având calitatea de operator vă informează despre prelucrarea si păstrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal.

Date cu caracter personal

În calitatea dumneavoastră de pacient al nostru, Alex H.N.S. SRL vă informează în mod expres, prin prezenta Politică de confidențialitate, în conformitate cu articolele 12 şi 13 din Regulamentul General UE nr. 679/2016 privind protecția datelor, cu privire la prelucrarea şi stocarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în condiţiile descrise în prezenta Politică de confidențialitate:
 • Date generale: nume, prenume, adresa de domiciliu, e-mail, telefon, data nașterii, CNP, sex,
 • Date de sănătate și alte date necesare desfășurării actului medical:
 • Datele programării, date privind consultațiile, datele la care s-au efectuat recoltările / investigațiile, codul de probă, rezultatele analizelor de laborator, interpretare RMN, CT prin intermediul opțiunii ONLINE OPINION

Scop

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de către Alex H.N.S. SRL în scopuri legitime legate de prestarea serviciilor medicale sau stabilirea diagnosticului de către Alex H.N.S. SRL, conform legii aplicabile, respective cu obținerea consimţământului Persoanei vizate în condițiile art. 6 alin. 1 lit. a) sau articolului 9 alineat 2) litera a) din Regulamentul General UE nr. 679/2016 privind protecția datelor, în scopul prestării serviciilor medicale conform articolului 9 alineat 2) litera h) din Regulamentul General UE nr. 679/2016 privind protecția datelor, în vederea urmăririi unui interes legitim in condițiile art. 6 alin. 1 lit. f) din Regulamentul General UE nr. 679/2016 privind protecția datelor sau de îndeplinire a unor obligații legale corelative potrivit art. 6 alin. 1 lit. c) din același act normativ), după cum urmează:
 • Prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu articolul 9 alineat 2) litera h) din Regulamentul General UE nr. 679/2016 privind protecția datelor, cum ar fi: în vederea realizării programărilor în cabinetul medical, în vederea realizării actului medical conform nevoilor pacienților, în vederea stabilirii diagnosticului, eliberării de rețete necompensate, precum și alte servicii medicale, conform situației particulare a fiecărui pacient.
 • Prelucrarea datelor cu caracter personal în scop de corespondență, ținerea registrului electronic unic al unităţii, conform articolului 6 alineat 1) litera c) din Regulamentul General UE nr. 679/2016 privind protecția datelor și în deplină concordanță cu Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății actualizată și republicată
 • Prelucrarea datelor în interesul legitim al Operatorului, conform articolului 6 alineat 1) litera f) din Regulamentul General UE nr. 679/2016 privind protecția datelor, realizarea evidenței serviciilor medicale, evidența programărilor în aplicațiile IT dedicate, soluționarea reclamațiilor și cererilor primite din partea persoanelor vizate, gestionarea corespondenței,
 • Prelucrarea datelor în interesul legitim al Operatorului, conform articolului 6 alineat 1) litera f) din Regulamentul General UE nr. 679/2016 privind protecția datelor în scopul supravegherii prin camere video a spațiului operatorului pentru asigurarea pazei bunurilor și persoanelor. Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul reprezentării societății în fața instanțelor de judecată și a autorităților publice, realizarea procedurilor de recuperare a creanțelor, după caz, conform articolului 6 alineat 1) litera c) si f) din Regulamentul General UE nr. 679/2016 privind protecția datelor, respectiv realizarea interesului legitim al Operatorului, de recuperare a creanțelor sale sau de exercitare a drepturilor sale legitime de apărare;
 • Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul desfășurării activității de promovare a serviciilor prin utilizarea imaginilor/fotografiilor pacienților și medicilor (pe website, pagina de Facebook, etc.), conform articolului 6 alineat 1) litera a) din Regulamentul General UE nr. 679/2016 privind protecția datelor, respectiv a acordului liber exprimat de persoana vizată, în prealabil;

SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele sunt stocate pe un server localizat în Romania (ROMARG SRL.).Ne asiguram ca personalul nostru este responsabil pentru prelucrarea sigura a datelor cu caracter personal. Controlam accesul la datele personale pe care le detinem si controlam faptul ca numai persoanele care au dreptul de a accesa datele personale detinute pot accesa aceste date

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

 • Dreptul de a fi informat
 • Dreptul de acces la date
 • Dreptul la rectificarea datelo
 • Dreptul la ştergerea datelor
 • Dreptul la restricţionarea prelucrării datelor
 • Dreptul de opoziție
 • Dreptul la portabilitatea datelor.
 • Dreptul la retragerea consimţământului
 • Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere

Ne rezervăm dreptul de a ne modifica, atunci când considerăm oportun, practicile de protecţie a datelor și de actualiza și modifica prezenta notă de informare în orice moment. Din acest motiv, vă încurajăm să verificaţi periodic prezenta notă de informare.

ro_RORomanian